Foto:

Neuropsychologische kennis in de forensische diagnostiek

Renske Vermeijden25 October 2017

Binnen gevangenissen en forensisch-psychiatrische afdelingen zouden psychologen, psychiaters, recherchepsychologen en PJ-rapporteurs een meer neurologisch perspectief moeten innemen in diagnostiek en behandeling van ernstige delinquenten. Dat stelt Frank Jonker, die promoveert op gedragsproblemen na frontaalletsel.

Een probleem van de huidige behandelprogramma’s is dat onterecht wordt aangenomen dat een betrokkene in staat en bereid is tot rationele afwegingen en keuzes, en zelf kan kiezen hoe hij of zij zich gedraagt. “Daarbij wordt ook gevoeligheid voor schaamte en straf verondersteld. Maar mensen in de gevangenis hebben heel vaak traumatisch hersenletsel, waardoor dat allemaal niet opgaat. Bij wel 78% is er een verdenking van traumatisch hersenletsel; bij 25% kan het vastgesteld worden. Ter vergelijking: buiten de gevangenis is dat 8,5%.”

Het vele hersenletsel bij delinquenten uit zich in bijvoorbeeld ernstige depressie, verslavingsproblemen, agressieproblemen en suïcidale gedachten. Hersenletsel en ernstige gedragsproblemen leveren problemen op bij deelnemen aan rehabilitatieprogramma’s. Er is dus een grote noodzaak om de kennis van de forensische neuropsychologie te vergroten – niet alleen om het leven van delinquenten te verbeteren maar ook om de nog altijd hoge recidivecijfers terug te dringen.

In februari 2018 start de tweede editie van de opleiding voor neuropsychologische diagnostiek en behandeling binnen een forensische context aan de VU: Forensische Neuropsychologie en Neuropsychiatrie

Forensische Neuropsychologie en Neuropsychiatrie is een post-academische opleiding. De docenten van de opleiding behoren tot de Nederlandse top op het gebied van neuropsychologie, psychiatrie en forensische psychologie. Zij verzorgen op de VU tien dagen colleges en workshops waarin je leert wetenschap te vertalen naar de beroepspraktijk via drie thema’s: fundamentele kennis, assessments en interventies.Hier vind je het lesprogramma en meer praktische informatie over de opleiding.