Foto:

‘Referendum over het EU-lidmaatschap van Nederland’

Ben Crum16 October 2017

#VUkabinet Minister van Buitenlandse Zaken: Ben Crum.

Ben Crum

‘Het is dus hoog tijd om het debat over de EU een keer goed en fundamenteel te voeren in Nederland. Op die basis kan de politiek dan vervolgens ook verder: hetzij met een uittredingstraject zoals het VK, maar waarschijnlijker met het ontwikkelen van een duidelijke koers over wat voor soort EU we willen.

President Macron nam het initiatief tot een fundamentele heroverweging van de Europese samenwerking. Ik zou ijveren voor een centrale rol daarin voor Nederland. Mijn inzet zou zijn om die heroverweging niet zozeer om meer integratie te laten draaien, maar vooral om meer openheid en betrokkenheid. En om te zorgen dat EU-lidstaten privileges verliezen als ze de rechtstaat en de pluriforme democratie ondermijnen.’

Ben Crum is hoogleraar politicologie.

VU-kabinet

Lees ook de plannen van de andere 11 ministers uit het VU-kabinet. Je betaalt bijna geen wegenbelasting meer. Iedereen die actief meedoet, krijgt 4000 euro per jaar. Als het aan het VU-kabinet ligt, wordt de vrije markt voor voedsel afgeschaft. Er komt een belasting op CO2-uitstoot en zoete dranken, defensie komt écht op orde. Nederland wordt met deze 12 ministers mooier, schoner, gezonder en veiliger. Vertrouwen in de toekomst!