Foto: David Meulenbeld

‘Financieel advies moet toegankelijk zijn voor iedereen’

Marjolein de Jong27 November 2023

„Het kan niet zo zijn dat persoonlijk financieel advies alleen voor welgestelde mensen beschikbaar is”, vindt Ehsan Ramezanifar. „Helemaal niet als je bedenkt dat meer dan zestig procent van de Nederlanders aangeeft een ongezonde financiële situatie te hebben.” 

U bent, naast universitair docent Finance bij de VU, ook oprichter van het bedrijf Green WealthTech. Vertel, wat houdt dat bedrijf precies in?

„Met Green WealthTech willen we persoonlijk financieel advies voor iedereen mogelijk maken. Niet alleen voor de superrijken. Via onze app kun je persoonlijke financiële doelen instellen, zien wat er gebeurt met je financiële positie vóór en na je pensioen en evalueren wat de impact is van je financiën op het klimaat. Zo krijg je meer grip op je financiën en kun je tegelijkertijd bewuste keuzes maken over je individuele uitstoot CO2."

Wat bedoelt u precies met het effect van financiën op het klimaat?

„Het geld in een financiële instelling, zoals een bank of pensioenfonds, heeft een grote ecologische voetafdruk. Financiële instellingen investeren uit jouw naam. Die investeringen kunnen naar olie- en gasbedrijven gaan en je hebt daar bijna geen controle over. Onderzoek uit het Verenigd Koninkrijk toont aan dat als je je geld van een niet-groene financiële instelling naar een groenere financiële instelling verplaatst, je jouw persoonlijke CO2-uitstoot kunt verminderen met 5.000 kilo per jaar.  Dat staat gelijk aan bijna honderd keer een vlucht nemen van Amsterdam naar Londen. We willen met onze app bewustzijn creëren ten aanzien van die individuele hoeveelheid CO2 en mensen helpen om klimaatbewuste financiële keuzes te maken."

Wat vindt u van de huidige opties als het gaat om de transparantie van bijvoorbeeld Nederlandse financiële instellingen?

„Ik zie weinig transparantie als het gaat om hun financiële producten. Stel, je koopt via internet een stofzuiger, dan kun je bij veel websites alle voor- en nadelen zien. Bij de gemiddelde Nederlandse financiële instelling kun je bij het investeren enkel kiezen tussen een beperkt aantal opties: veel risico, milieubewust of weinig risico. Wat de echte gevolgen van die opties zijn op de toekomst zie ik niet, terwijl die informatie wel beschikbaar is."

„Een recente studie toont dat meer dan zestig procent van de Nederlanders aangeeft een ongezonde financiële situatie te hebben."

Hoe bent u op het idee gekomen? 

„In 2020 deed ik aan de Universiteit Utrecht samen met een team onderzoek naar het financiële gedrag van mensen in Europa. Ik ontdekte dat er een hoop financiële pijn bestaat en dat die deels voortkomt uit het gevoel geen controle te hebben. Een recente studie toont dat meer dan zestig procent van de Nederlanders aangeeft een ongezonde financiële situatie te hebben. Mijn huidige co-founder was destijds onderdeel van mijn onderzoeksteam en we dachten: kunnen we iets bedenken om deze pijn te verzachten?"

Hoe onderscheiden jullie je van concurrenten? 

„Wij bieden geen eendimensionaal advies voor één specifiek doel, maar geven een holistisch persoonlijk overzicht van wat financiële keuzes voor je totale financiën betekenen. Zowel voor als na je pensioen. Dus: weet je bijvoorbeeld dat je volgend jaar een huis wilt kopen, dan zie je direct welk effect dat heeft op je andere financiële doelen, op je pensioen, of - afhankelijk van het feit of je een hypotheek afsluit - op het milieu."

Ik kan me voorstellen dat het voor mensen best spannend kan zijn om al hun financiële data aan jullie over te dragen. 

„We overwegen verschillende lagen controle, zowel op het gebied van veiligheid als via licenties. We gaan nauw samenwerken met Nederlandse regelgevende instanties om de vereiste vergunningen te verkrijgen. Maar ik moet zeggen: het zit ook in de Nederlandse cultuur, dat mensen het zo spannend vinden om financiële gegevens over te dragen. Ik ervaar dat het in de VS een stuk makkelijker is, dat mensen meer zeggenschap over hun geld pakken. Ik denk dat dit gaat veranderen in Nederland." 

„Vanaf 2027 verandert er een hoop als het gaat om pensioenen. Mensen moeten dan actief gaan beslissen over wat ze met hun pensioengeld willen doen. Of ze willen dat pensioenfondsen hun geld duurzaam gaan beleggen, of juist niet. Deze verandering benadrukt de noodzaak om meer inzicht te krijgen. Nu krijgen mensen vaak elk jaar een envelop met informatie over hun pensioen en openen ze die vaak niet eens. Ze voelen gewoon niet dat ze daarover controle hebben. Maar met de nieuwe wetgeving wordt het je eigen verantwoordelijkheid."

U hebt ervoor gekozen om aan te sluiten bij de VU StartHub, een community met start-ups aan de VU. Wat brengt dat jullie? 

„Waar we echt veel aan gehad hebben, is dat we gekoppeld werden aan verschillende mentoren. We kwamen bijvoorbeeld in contact met Ernst & Young en Roland Berger, die ons hielpen met het verfijnen van ons businessplan en het creëren van onze marketingstrategie. Daarnaast werken we samen met de studenten die in het laatste jaar van hun bachelor rechten zitten. Zij scannen alle juridische valkuilen van ons bedrijf en geven advies om deze te verbeteren. Zij leren hiermee dan weer concreet uit de praktijk. Een mooie win-win."