Foto: Claudia Kamergorodski

Nieuwe cvb-voorzitter VU: Mirjam van Praag

Redactie 30 October 2017

Mirjam van Praag (49) wordt per 1 maart voorzitter van het VU-college van bestuur. Van Praag is een prominente econometrist die zowel in binnen- als buitenland haar sporen heeft verdiend. Momenteel is ze hoogleraar Ondernemerschap aan de Copenhagen Business School in Kopenhagen.

Daarvoor was Van Praag hoogleraar Ondernemerschap en Organisatie aan de UvA. Ze was in 2006 de motor achter en eerste directeur van het Amsterdam Center for Entrepeneurship (ACE).

Naast haar huidige functie is Van Praag onder meer kroonlid van de Sociaal Economische Raad, toezichthouder bij Berlingske Media en neemt zij deel in verschillende adviesraden, academische netwerken en fellowships op het terrein van economie en ondernemerschap.

Wim Kuijken, voorzitter van de raad van toezicht, zegt over haar benoeming: “We zien in haar, als vooraanstaand wetenschapper met een breed wetenschappelijk en bestuurlijk netwerk en met een internationale oriëntatie, een prima voorzitter en een waardig opvolger van Jaap Winter. Mirjam van Praag onderschrijft het inclusiviteitskarakter, de diversiteit en de maatschappelijke betrokkenheid van de VU en zal de identiteit van de VU als voorzitter ook actief extern uitdragen.”

De benoeming gaat in op 1 maart 2018 omdat Van Praag nog zakelijke verplichtingen heeft die ze moet afronden voordat zij bij de VU aan de slag kan. In de periode tussen het afscheid van Jaap Winter en het aantreden van Mirjam van Praag neemt Marjolein Jansen de taken van de voorzitter waar en vult samen met rector magnificus Vinod Subramaniam de interim-periode in.